Warsztaty i szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń i warsztatów dla instytucji wychowania i edukacji

 • komunikacja interpersonalna
 • radzenie sobie ze stresem
 • asertywność
 • treningi kreatywności – nowoczesna szkoła
 • budowanie kreatywnego, efektywnego zespołu
 • rozwiązywanie konfliktów, problemów
 • motywatory – jak dobrze motywować zespół
 • rola lidera - zarządzanie zespołem, role w grupie
 • zarządzenie czasem
 • radzenie sobie ze złością, agresja
 • terapia zajęciowa
 • teatr terapeutyczny i drama w edukacji i wychowaniu
 • jak pracować z grupą ( fazy rozwoju grupy)
 • treningi interpersonalne
 • agresja w szkole – jak sobie radzić – metody i techniki
 • tutor – trener gimnazjalisty – jak nim zostać(dla pedagogow)
 • pedagogika zabawy i arteterapia w pracy nauczyciela  
 • zabawy z chusta klanzy i elementy pracy W.Scherbourne
 • muzykoterapia i drama w wychowaniu
 • techniki skutecznego uczenia się
 • mandala w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • gry i zabawy przeciwko agresji
 • gry i zabawy integracyjne
 • techniki relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • sukces tkwi w emocjach – kształtowanie inteligencji emocjonalnej